TẤM CÁCH NHIỆT

Tấm cách nhiệt P2P Phát Lộc

0 ₫

 • Khả năng chống nóng 80%
 • Cách âm: 95%
 • Độ dày: 8mm
 • Không có khả năng chống cháy
Mua hàng
HOT

Tấm cách nhiệt túi khí P2

0 ₫

 • Khả năng chống nóng 50%
 • Cách âm: 55%
 • Độ dày: 4mm
 • Không có khả năng chống cháy
Mua hàng

Tấm cách nhiệt P1 chống nóng

0 ₫

 • Gồm 01 lớp túi khí với 1 mặt xi mạ nhôm
 • Khả năng chống nóng 45%
 • Cách âm: 20 - 30 %
 • Độ dày: 4mm
Mua hàng

Tấm cách nhiệt AP

0 ₫

 • Khả năng chống nóng : 50%
 • Khả năng cách âm : 55%
 • Độ dày : 4mm
 • Có khả năng chống cháy cấp độ AP
Mua hàng

Tấm cách nhiệt A2A

0 ₫

 • Khả năng chống nóng: 80%
 • Cách âm: 95%
 • Độ dày: 8mm.
 • Khả năng chống cháy cấp độ A
Mua hàng

Tấm cách nhiệt A2

0 ₫

 • Khả năng cách nhiệt :50 - 70%
 • Cách âm : 55%
 • Không có khả năng chống cháy
 • Hình thức : Vật liệu mỏng, nhẹ sạch đẹp, bề mặt sáng
Mua hàng

Tấm cách nhiệt A1

0 ₫

 • Cách âm : 55%
 • Độ dày : 4mm
 • Khả năng cách nhiệt : 50%
Mua hàng