TẤM PVC VÂN ĐÁ

Tấm nhựa vân đá ốp tường PL 8632

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8632
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch.
Mua hàng

Tấm PVC vân gỗ PL 8940

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8940
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D …
Mua hàng

Tấm nhựa vân gỗ PVC PL 8935

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8935
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vânn gỗ, vân 3D..
Mua hàng

Tấm nhựa ốp tường PVC PL 8630

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8630
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch.
Mua hàng

Tấm nhựa vân đá PVC PL 8628

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8628
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng:2,.5mm, 2.8mm, 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch.
Mua hàng

Tấm PVC vân gỗ PL 8931

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8931
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vânn gỗ, vân 3D..
Mua hàng

Tấm nhựa PVC vân gỗ PL 8922

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8922
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D..
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8627

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8627
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D..
Mua hàng

Tấm nhựa PVC vân đá PL 8626

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8626
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D..
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8625

0 ₫

 • Mã sản phẩm : PL 8625
 • Kích thước: 1220 x 2440mm
 • Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 • Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
 • Bề mặt: Vân đá cẩm thạch.
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8624

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8624
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D..
Mua hàng

Tấm nhựa PVC ốp tường PL 8623

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8623
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D..
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8622

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8622
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D...
Mua hàng

Tấm nhựa PVC vân đá PL 8621

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8621
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D...
Mua hàng

Tấm nhựa PVC vân đá PL 8620

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8620
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D …
Mua hàng

Tấm nhựa PVC vân đá PL 8619

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8619
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D …
Mua hàng

Tấm PVC ốp tường PL 8618

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8618
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D …
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8617

0 ₫

 • Mã sản phẩm : PL 8617
 • Kích thước: 1220 x 2440mm
 • Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 • Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 • Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D …
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8616

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8616
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D …
Mua hàng

Tấm nhựa vân đá PVC PL 8615

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8615
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D …
Mua hàng

Tấm PVC ốp tường Pl 8614

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8614
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g ~ 2.2g/cm3
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch.
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8613

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8613
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
 •  Màu nền: Màu vàng
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch.
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8612

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8612
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
 •  Màu nền: Màu vàng
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
Mua hàng

Tấm PVC vân đá PL 8611

0 ₫

 •  Mã sản phẩm : PL 8611
 •  Kích thước: 1220 x 2440mm (1,2 m x 2,4m)
 •  Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 •  Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
 •  Màu nền: Màu đen
 •  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch.
Mua hàng
HOT

Tấm nhựa PVC vân đá

0 ₫

 • Kích thước: 1220 x 2440mm (1,2 m x 2,4m)
 • Độ dày đa dạng: 3mm, 3.8mm, 5mm
 • Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
 • Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng, màu xanh, màu đen.
 • Bề mặt: Vân đá cẩm thạch, vân đá hoa cương, vân gỗ, vân 3D…
Mua hàng